Nasze konkursy

Nasze sukcesy

ZTU

logo ztu

"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł" realizowana od 2002 roku. Podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.