Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni w firmie UNIQA.

 

Roczna składa ubezpieczenia wynosi 26,00 złotych.

Pobierz druk ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

 

Rodzaje świadczeń

Wysokość świadczeń

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu, epilepsja)

8 000 zł

Limit : 100% sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

80 zł

Limit za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia

Świadczenia za zgon w wyniku samobójstwa

800 zł

Limit 10% sumy ubezpieczenia

Zachorowanie na sepsę (posocznicę) meningokokową lub pneumokokową

800 zł

Limit 10% sumy ubezpieczenia

Pogryzienie przez psa po przedstawieniu dokumentacji medycznej, w której odnotowano fakt i zakres udzielonej pomocy po zdarzeniu oraz pozostawienie stałego uszczerbku na zdrowiu

800 zł

Limit 10% sumy ubezpieczenia

Uszczerbek/zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu

80 zł/ 8 000 zł

Limit za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia, 100% sumy ubezpieczenia za zgon

Przeszkolenie zawodowe Ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem

400 zł

Limit 5% sumy ubezpieczenia

Zasiłek dzienny

8 zł

Limit 0,10% sumy ubezpieczenia/dzień

Zwrot kosztów leczenia, w tym także leczenie stomatologiczne

800 zł

Limit 10% sumy ubezpieczenia

Zadośćuczynienia za ból

800 zł

Limit 10% sumy ubezpieczenia

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.