Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Rada rodziców 2017/2018

 

W dniu 3 września 2017r. o godz. 18.00 odbyło się

inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie

w roku szkolnym 2017/2018.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano

Prezydium Rady Rodziców w skład którego weszły Panie:

 

p. Anna Czapska – Przewodnicząca

 

p. Daria Folta – Zastępca Przewodniczącej

 

p. Aneta Danicka – Sekretarz

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.