Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Organizacja roku szkolnego

 

Ważne daty w roku szkolnym 2018/2019 GIM 26

®      5 września 2018r. – wypożyczanie podręczników;

®      5 września 2018r. godz. 18.00 – spotkanie Rady Rodziców;

®      26 września 2018r. – udział rodziców uczniów z orzeczeniami w posiedzeniu
Zespołu Wychowawczego;

®      12 października 2018r. godz. 11.40- apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

®      24 października 2018r. - spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów sprawiających

 problemy edukacyjne i wychowawcze godz. 17.00;

®      21 listopada 2018r. - spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17.00;

®      20 grudnia 2018r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych;

®      21 grudnia 2018r. – Jasełka; Wigilia klasowa;

®      22 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019r. - przerwa świąteczna;

®      09 stycznia 2019r. godz. 17.00 - spotkanie wychowawcy z rodzicami
(podsumowanie pracy w I półroczu);

®      od 28 stycznia do 10 lutego 2019r. - ferie zimowe;

®      20 marca 2019r. godz. 17.00- spotkanie wychowawców z rodzicami;

®      od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r. – wiosenna przerwa świąteczna;

®      29 kwietnia 2019r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

®      30 kwietnia 2019r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

®      2 maja 2019r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

®      6 maja 2019r. – Rajd im. A. Małkowskiego;

®      7 maja 2019r. – Dzień Sportu Gimnazjum;

®      8 maja 2019r. – „Lekcja w kinie – kino na temat”;

®      20 maja 2019r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych;

®      22 maja 2019r. godz. 17.00– powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

na spotkaniu z wychowawcą;

®      25 maja 2019r - FESTYN RODZINNY;

®      29 maja 2019r. godz. 17.00– prezentacja projektów gimnazjalnych;

®      14 czerwca 2019r.- ostateczny termin wystawiania ocen rocznych;

®      21 czerwca 2019 r. –  godz. 9.30 zakończenie roku szkolnego 2018/19;

®      konsultacje z nauczycielami wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły;

bieżące informacje o wydarzeniach w szkole będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły

 

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.