Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Konkurs matematyczny

Dnia 16 marca 2016 roku odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu szkół podstawowych ( SP nr : 47, 48, 33, OSM stopnia I i szkoła na Głębokiem). Gościliśmy uczniów z trzech poziomów nauczania , czyli uczniów klas IV, V i VI.

Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem, który mówi o tym ,że :

 • z każdego gimnazjum startują 3 dwuosobowe drużyny ( po jednej w każdej grupie wiekowej ,
 • pierwsza część konkursu ma formę samodzielnie rozwiązywanego testu
  i trwa 25 min,
 • w drugiej części drużyny pracują wspólnie i rozwiązują zadania w czasie
  2 min,
 • wygrywa zespół mający więcej punktów (w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje wynik osiągnięty w pierwszej części),
 • w przypadku remisu przewidziana jest dogrywka,
 • zadania sprawdzane są i punktowane przez jury, w skład którego wchodzą organizatorzy i opiekunowie z zaproszonych szkół,
 • w kwestiach spornych decyduje organizator konkursu.

Uczniowie pracowali w odpowiednich dla siebie grupach wiekowych
i rozwiązywali zadania dostosowane do wiadomości szkolnych,
ale wymagające logicznego myślenia, sprytu, współpracy, dobrej orientacji
i szybkości reakcji.

Uczniowie pracowali wytrwale, byli bardzo zaangażowani, emocjonalnie reagowali na wyniki poszczególnych etapów konkursu.

Taka forma konkursu spodobała się zarówno uczniom jak i zaproszonym nauczycielom. Organizatorzy otrzymali sympatyczne podziękowania w postaci głośnych oklasków.

 


banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.