Nasze konkursy

Nasze sukcesy

Kalendarz zebrań
Terminarz spotkań z rodzicami

TERMIN

SZKOŁA

PROBLEMATYKA SPOTKANIA

 

  

06.09.2017r. (środa)

godz. 17.00

 

  

GIMNAZJUM NR 26

 

VIII LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • wybór Rad Oddziałowych,
  • wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
  • zapoznanie rodziców
    z aktami prawa wewnątrzszkolnego
  •  w kl. programowo najwyższych omówienie procedur egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnego lub maturalnego)
  • powołanie  Zespołu Rodziców ds. Studniówki

25.10.2017r.

(środa)

godz. 17.00

 

GIMNAZJUM NR 26

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów Gimnazjum, którzy sprawiają problemy edukacyjne i wychowawcze

15.11.2017r.

(środa)

godz. 17.00

GIMNAZJUM NR 26

 

VIII LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Spotkanie wychowawców z rodzicami
(w programie m.in. wystąpienia przedstawicieli Rady Rodziców), w Gim – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

10.01.2018r.

(środa)

godz. 17.00

GIMNAZJUM NR 26

VIII LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Spotkanie wychowawców z rodzicami
(informacja o ocenach śródrocznych)

21.03.2018r.

(środa)

godz. 17.00

GIMNAZJUM NR 26

 

VIII LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Spotkanie wychowawców z rodzicami – ZSO nr 9

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych w kl. III LO

23.05.2018r.

(środa)

godz. 17.00

GIMNAZJUM NR 26

 

VIII LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Spotkanie wychowawców z rodzicami, informacja o przewidywanych ocenach rocznych w kl. GIM

oraz kl. I i II LO

 
banner

Copyright ©2014 Gimnazjum nr 26 w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.